Påmelding

Her kan du melde deg på våre arrangement og aktiviteter.

Gjennomføring av våre forskjellige tiltak forutsetter selvfølgelig et minimum antall deltakere. Spesielt gjelder dette tiltak hvor vi må forholde oss til utenforstående reise-operatører, hotell, møteromsleie og andre ting som medfører forhåndsreservasjon fra vår side. Her må vi stå fritt til kanselering. Vær derfor godt innenfor påmeldingsfrister, hvor det er aktuelt.

Vi har ikke noe forsikringsansvar i forhold til våre tiltak, spesielt gjelder dette turer og/ eller reiser av kortere eller lengre varighet. Her forutsetter vi at den enkelte deltaker har individuell Reise- forsikring. Ønskes det spesielle opplysninger til ett eller flere tiltak, ta da kontakt med den som står oppført som kontaktperson under aktuell gruppe/tema.

Bergen Kulturforum
Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen
Tlf: 948 28 298
E-post: post@bergenkulturforum.no