Kulturkatalogen for høsten 2023 er utgitt

Bergen Kulturforum sin kulturkatalog for høsten 2024 er gitt ut. Se den her nå, og les om de spennende aktivitetene som er planlagt i høst!
Les mer

Se vår kulturkatalog for høsten 2024

(26.06.2024) Bergen Kulturforum sin kulturkatalog for høsten 2024 er gitt ut. Se den her nå, og les om de spennende aktivitetene som er planlagt gjennom høsten!

Vårt formål er å gjøre kulturverdier tilgjengelige for alle. Som en vil se av katalogen så har vi stor spennvidde på våre tiltak. Er du interessert i «byvandring» eller passer «gammeldans» bedre, du finner det her. Organisasjonen bygger på individuelle medlemmer, men vi har og ønsker fortsatt foreninger, lag, klubber og bedrifter velkommen som medlemmer.

Praktisk og viktig informasjon

Gjennomføring av våre forskjellige tiltak forutsetter selvfølgelig et minimum antall deltakere. Spesielt gjelder dette tiltak hvor vi må forholde oss til utenforstående reise-operatører, hotell, møteromsleie og andre ting som medfører forhåndsreservasjon fra vår side. Her må vi stå fritt til kanselering. Vær derfor godt innenfor påmeldingsfrister, hvor det er aktuelt.

Vi har ikke noe forsikringsansvar i forhold til våre tiltak, spesielt gjelder dette turer og/ eller reiser av kortere eller lengre varighet. Her forutsetter vi at den enkelte deltaker har individuell reiseforsikring. Ønskes det spesielle opplysninger til ett eller flere tiltak, ta da kontakt med den som står oppført som kontaktperson under aktuell gruppe / tema.

Bergen Kulturforum
Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen
Tlf: 948 28 298
E-post: post@bergenkulturforum.no