Bergen Kulturforum gjør kulturverdier tilgjengelige for alle

Bergen Kulturforum er en ideell kulturorganisasjon som ble stiftet høsten 1999. Vårt formål er å gjøre kulturverdier tilgjengelige for alle.

Som en vil se av katalogen så har vi stor spennvidde på våre tiltak. Er du interessert i «byvandring» eller passer «gammeldans» bedre, du finner det her. Organisasjonen bygger på individuelle medlemmer, men vi har og ønsker fortsatt foreninger, lag, klubber og bedrifter velkommen som medlemmer.


Medlemsskap

Du kan delta på alle arrangement uten å være medlem, men betaler da en høyere pris på arrangementene. Pris for medlemsskap er hhv. kr. 300,- for enkeltmedlemmer, kr. 500,- for organisasjoner og kr. 1.200,- for bedrifter pr. kalenderår. Kontakt oss på e-post for å melde deg inn.


Kontaktinformasjon

Bergen Kulturforum
Kong Oscars gate 15
5017 Bergen

Tlf: 948 28 298
E-post: post@bergenkulturforum.no

Vi har kontor- og telefontider tirsdag, onsdag og torsdag kl 11:00 til 13:00.

Får påmelding til våre arrangement, benytt vårt påmeldingsskjema.

Bergen Kulturforum
Kong Oscars gate 15, 5017 Bergen
Tlf: 948 28 298
E-post: post@bergenkulturforum.no