Bergen Kulturforum sin innholdsrike kultur- og tiltakskatalog for våren 2020 er gitt ut. Se den her nå, og les om de spennende aktivitetene som er planlagt til våren!

Kjære medlem i Bergen KulturforumDenne våren har gitt oss noen utfordringer. Håper dere alle er ved god helse, det er det viktigste.

Vi klarte ikke å avvikle årsmøtet før koronatiltakene ble bestemt. Alle medlemmer med mailadresse har derfor fått tilsendt komplette årsmøtedokumenter. Vi forsøker nå å avvikle årsmøtet digitalt, og ser gjerne at du deltar ved å vedta det som følger:

- Styrets beretning for 2019 er vedtatt.
- Årsregnskapet for 2019 er vedtatt.
- Revisors rapport for 2019 er vedtatt.
- Budsjett for 2019 er vedtatt.
- Vedtektsendringer er vedtatt.
- Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer er vedtatt.
- Styrets forslag til valgkomite er vedtatt.
- Valgkomiteens forslag til gruppeledere/grupper er tatt til etterretning.

Frist for å sende inn ditt svar er satt til fredag 24. april. Send svar: «Jeg vedtar» til denne mailadressen: else@elses.no.


ALLE ARRANGEMENT I VÅRKATALOGEN ER NÅ AVLYST

De som er påmeldt tur til Finnmark og togtur Sveits, vil få info direkte fra samarbeidende reisearrangør.


VEIEN VIDERE

Vi takker alle gruppene for flott planlagt vårsemester, og vi beklager at dette ikke lot seg gjennomføre. Det er umulig å vite hvordan høsten blir, men av hensyn til smittevern, kan ikke styret be gruppene om å starte arbeidet med høstens aktiviteter. Det vil derfor ikke bli sendt ut katalog før sommeren.

Vi håper å kunne starte arbeidet med høstens arrangement i august, og vi vil forsøke å få lagt ut fortløpende informasjon på vår hjemmeside.Bergen KulturforumBergen Kulturforum er en ideell kulturorganisasjon som ble stiftet høsten 1999. Vi har som mål å gjøre kulturverdier tilgjengelig for alle!


Som en vil se av katalogen så har vi stor spennvidde på våre tiltak. Er du interessert i «byvandring» eller passer «gammeldans» bedre, du finner det her. Organisasjonen bygger på individuelle medlemmer, men vi har og ønsker fortsatt foreninger, lag, klubber og bedrifter velkommen som medlemmer